DEMENSCENTRET

Pilehuset

Praktisk information

Praktisk information

Find forskellige praktiske informationer om indflytning, din økonomi og livet i Pilehuset.
Besøg

Din bolig i Pilehuset er dit eget hjem. Din familie og venner er derfor altid velkomne til at komme på besøg. De kan også spise med, hvis de betaler for det.

Frisør og fodterapeut
Frisør

Pilehuset har en salon på plejehjemmet, hvor der kommer en frisør mandag, onsdag og fredag fra klokken 13-16.

Personalet kan hjælpe dig med at bestille tid hos frisøren.

Fodterapeut

Vi har tilknyttet en fodterapeut, der kommer ud og behandler dig i din bolig. Fodterapeuten kommer efter behov.

Personalet hjælper dig med at bestille tid.

Fuldmagter

Det kan være en god idé at give en af dine pårørende en fuldmagt til fx at læse din Digitale Post, betale din regninger og lignende, hvis du ikke længere selv kan dette.

Læs mere om fuldmagter

Indflytning: Besøg inden indflytning

I Pilehuset er det rigtig vigtigt for os at lære dig godt at kende, så vi kan møde dig på den bedst mulige måde. Vi vil derfor rigtig gerne komme og besøge dig, inden du flytter ind i Pilehuset.

Du kan aftale en dag med personalet, som passer dig. 

Indflytning

En bolig i Pilehuset er din egen bolig. 

Du har derfor selv ansvar for at betale husleje, indskud, el, varme, licens m.m., og du medbringer dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner osv. Det er vigtigt, at du tager de ting med, som betyder noget for dig.

Der er plejeseng med madras, klædeskabe og værdiskab i boligen. 

Hvis du har meget værdifulde ting, skal du være opmærksom på at få dem forsikret.

Du står selv for at flytte ind i boligen, indrette den, hænge gardiner op m.m.

Du kan dog søge kommunen om hjælp til flytning, hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig, eller hvis du ikke har råd til at betale for et flyttefirma.

Meld flytning

Du skal senest melde flytning til Folkeregistret fem dage efter, du er flyttet ind i din nye bolig.

Pilehuset vil gerne hjælpe dig med at melde flytning, hvis du ønsker det.

Meld selv flytning her

Vælg læge

Du kan vælge at beholde din egen læge, hvis ikke lægen ligger for langt væk fra Pilehuset. Du kan også vælge en ny læge i nærheden eller den plejehjemslæge, der er tilknyttet Pilehuset.

Plejehjemslægen hedder Bjarne Jørgensen (Praksis 201) og kommer fast på plejehjemmet én gang om ugen.

Læs, hvordan du skifter læge

Pjece om at flytte ind i Pilehuset

Vi har lavet en lille pjece om, hvad du skal være opmærksom på, når du flytter ind i Pilehuset.

Pjecen indeholder også en huskeliste til, hvad det er godt at tage med.

Klippekort: Ekstra hjælp eller tid med en medarbejder

Som beboer i Pilehuset får du et såkaldt 'klippekort', der giver dig ret til en halv times ekstra hjælp eller tid med en medarbejder hver uge. Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den halve time.

Læs mere og få idéer til, hvad du kan bruge dine klip på

Læge

Vi har en læge, der er tilknyttet Pilehuset.

Plejehjemslægen hedder Bjarne Jørgensen (Praksis 201) og kommer fast på plejehjemmet én gang om ugen.

Optikere

Vi har mulighed for at få besøg af en optiker udefra, hvis du har brug for briller.

Pårørende: Om samarbejdet, samtale og netværk

I Pilehuset er det vigtigt for os at have et godt samarbejde med dine pårørende. 

Dine pårørende er vigtige nære relationer, og de kan hjælpe os med bedre at forstå dit liv og fortælle om din livshistorie. Vi inviterer altid dig og dine pårørende til en samtale, når du flytter ind i Pilehuset. 

Det er ikke altid, at du som beboer kan fortælle så meget selv. Derfor er det en stor hjælp, at dine pårørende kan fortælle mere om din livshistorie og dine vaner, ønsker og interesser. 

Vi vil også gerne høre lidt om, hvilke forventninger dine pårørende har til Pilehuset.

Samtalen og de iagttagelser, vi løbende gør, bruger vi til at tilpasse vores pleje og hjælp til de behov, du har lige nu.

Tilbud og grupper til pårørende

Vores erfaring er, at mange pårørende har glæde af at være med i et netværk af andre pårørende, hvor de kan dele viden og oplevelser. Pilehuset har derfor forskellige tilbud til pårørende, fx undervisning, råd og vejledning samt pårørendegrupper.

Hvis du er interesseret i at høre om mere om vores pårørendegrupper, er du velkommen til at kontakte Trine Larsen på telefon 51 71 59 04 eller mail F86H@kk.dk

Tandlæge: Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen har en klinik i Bystævneparken tæt på Pilehuset.

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge.

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det.

Læs mere om Omsorgstandplejen

Testamente: Pleje-, livs- og behandlingstestamente

Det kan være en god idé at lave et plejetestamente, et livstestamente og/eller et behandlingstestamente. 

Plejetestamentet er vejledende og beskriver, hvordan du gerne vil leve dit liv, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at give udtryk for det. 

Livs- og behandlingstestamenterne handler om dine ønsker for behandling for sygdom. 

Hvis du har lavet et pleje-, livs- eller behandlingstestamente, er det en god idé at fortælle plejehjemmet om det, når du flytter ind.

Økonomi

I Pilehuset skal du betale husleje, el, vand og varme.

Du har også mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask rengøringsartikler osv. 

Du er selv ansvarlig for at betale dine regninger. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at tilmelde dine regninger til PBS, så betalingen foregår automatisk. 

Nedenfor kan du læse om de udgifter, der er i Pilehuset.

Husleje

Huslejen i Pilehuset bliver udregnet ud fra dine indtægter og udgifterne til at drive plejehjemmet. 

Din husleje reguleres hvert år, da dine indtægter og plejehjemmets udgifter kan ændre sig fra år til år. El, vand og varme er inkluderet i huslejen.

Du kan ikke få boligstøtte til en bolig i Pilehuset, da din husleje allerede er udregnet ud fra dine indtægter.

Læs, hvordan huslejen bliver udregnet

Servicepakke 

Nedenfor er en liste over de ydelser, vi tilbyder, som du selv skal betale for. 

Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne. Du skal blot være opmærksom på, at hvis du fravælger nogle af ydelserne, fx mad eller indkøb af toiletartikler, skal du selv stå for at lave mad og købe de ting, du skal bruge.  

  • Fuld dagskost (drikkevarer er inkluderet i prisen, undtagen kapselvarer) – eller varm hovedret, biret og to mellemmåltider
  • Vask af privat tøj
  • Leje og vask af linned
  • Toiletartikler
  • Rengøringsartikler
  • Vinduespudsning.

Den fulde servicepakke i Pilehuset koster ca. 4.172 kr. om måneden (2020). Københavns Kommune justerer priserne hvert år.

Læs mere om servicepakken og se priser for de enkelte ydelser

Grundpakke fra YouSee

Alle boliger har en grundpakke fra YouSee, som koster ca. 200 kroner om måneden. Du vælger selv, om du ønsker denne grundpakke.

Dødsfald/fraflytning
Fraflytning 

Hvis du ønsker at flytte fra din bolig, fx til et andet plejehjem, skal du kontakte visitationen i Københavns Kommune eller den kommune, du ønsker at flytte til. 

Dødsfald

I Pilehuset ønsker vi, at dit liv slutter på en tryg og tillidsfuld måde.

Vi tager os derfor altid tid til at tale med dig og dine pårørende om, hvilke ønsker og behov I har i forhold til livets afslutning. 

I den sidste tid har vi fokus på, du skal have det så godt som muligt, og at du så vidt muligt kan få dækket eventuelle smerter. Vi sørger også for, at der er nogen hos dig i den sidste tid, fx personale eller pårørende.

Når du er død, skal dine pårørende tage stilling til en række praktiske ting:

  • Hvilken bedemand skal kontaktes?
  • Skal du have noget specielt tøj på el. lignende?
  • Skal personalet eller dine pårørende pakke dit hjem ned?

Det er en god idé at tale med dine pårørende om ovenstående spørgsmål, inden du dør, så de ved, hvilke ønsker du har.

Når du er død, vil personalet spørge, om dine pårørende vil være med til at pakke dine ting ned. Tingene skal pakkes ned, senest fem dage efter du er død.

Pilehuset opbevarer dine ting, indtil Skifteretten har lavet en skifteretsattest. Herefter kan dine pårørende/arvingerne hente dine ting.