PLEJECENTER

Sølund

Praktisk information

Praktisk information

Find forskellige praktiske informationer om indflytning, din økonomi og livet på Sølund.
Belysning

Sølund skifter el-pærerne i gangen, badeværelset og køkkenet, uden at du skal betale for det.

Du skal selv sørge for at købe el-pærer til resten af din bolig.

Besøg

Din bolig på Sølund er dit eget hjem. Din familie og venner er derfor altid velkomne til at komme på besøg. 

Hvis du fast får mad på Sølund, kan du også invitere dine gæster på middag. Du skal give besked til din kontaktperson senest tre dage før. Du betaler for dine gæster over den regning, hvor du selv betaler for mad.

Café og køkken: Madam Blå
Ferie og fravær

Det er vigtigt, at du giver personalet besked, hvis du er væk fra din bolig i mere end et døgn.

Hvis du ikke har givet personalet besked, vil de senest ved middagstid låse sig ind i din bolig.

Festsal: Om lån af festsalen

Som beboer på Sølund har du mulighed for at låne vores festsal til at holde private arrangementer.

Du reserverer festsalen ved at kontakte Intern Service på telefon: 82 32 50 80 eller ved personlig henvendelse.

Vær opmærksom på, at du kun låner festsalen og ikke har adgang til køkkenfaciliteter, service, duge eller andet. Bordene skal være ryddet, når du afleverer festsalen efter brug.

Du har mulighed for at bestille mad til dit arrangement i Sølunds køkken, Madam Blå. Hvis du bestiller mad, er det inklusive service og duge.

Frisør og fodterapeut
Frisør

Sølund har en frisørsalon på plejehjemmet.

Frisøren Ann-Pia Søgart kommer mandag mellem 9-16 eller efter behov.

Du kan bestille tid på telefon: 82 32 50 47

Fodterapeut 

Sølund har en klinik for fodterapi.

Fodterapeut Andreas Toldam kommer to dage om ugen.

Mandag: 8.15-15.00
Tirsdag: 8.15-16.00

Du kan bestille tid på telefon: 42 83 13 06

Forsikring

Hvis personalet kommer til at ødelægge noget i dit hjem, fx under rengøring, erstatter Sølund det. Vi dækker ikke tyveri, indbrud m.m., hvorfor vi anbefaler, at du har en indboforsikring.

Vi anbefaler også, at du har værdier, smykker og lignende i en bankboks. 

Vi anbefaler også, at du har en forsikring til et eventuelt el-køretøj. Ellers skal du selv betale for det, hvis køretøjet går i stykker, og du skal køres hjem.

Fuldmagter

Det kan være en god idé at give en af dine pårørende en fuldmagt til fx at læse din Digitale Post, betale din regninger og lignende, hvis du ikke længere selv kan dette.

Læs mere om fuldmagter

Indflytning

En bolig på Sølund er din egen bolig. 

Du har derfor selv ansvar for at betale husleje, el, varme, licens m.m., og du medbringer alle dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner osv. 

Du skal også tage en dyne og en hovedpude med, som kan vaskes. Der er plejeseng og madras i boligen.

Du aftaler med din kontaktperson eller afdelingslederen, hvilken dag du flytter ind.

Du står selv for at flytte ind i boligen, indrette den, hænge gardiner op m.m. I administrationen kan du låne en trækvogn til at transportere møbler på, en slagboremaskine og få en plantegning over boligen.

Det er vigtigt, at du indretter din bolig med god plads omkring møblerne, så det er nemt for medarbejdere at arbejde i din bolig. Derudover skal alle løse ledninger, antenne- og telefonkabler sættes fast på panelerne eller væggen. Vi fraråder, at du har tæpper i din bolig.

Vi hjælper dig med at installere dit tv den første hverdag, efter du er flyttet ind.

Du kan søge kommunen om hjælp til flytning, hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig, eller hvis du ikke har råd til at betale for et flyttefirma.

Meld flytning

Du skal senest melde flytning til Folkeregistret fem dage efter, du er flyttet ind i din nye bolig.

Sølund vil gerne hjælpe dig med at melde flytning, hvis du ønsker det.

Meld selv flytning her

Vælg læge

Du kan vælge at beholde din egen læge, hvis ikke lægen ligger for langt væk fra Sølund. Vi anbefaler dog, at du skifter til den plejehjemslæge, der tilknyttet Sølund.

Lægen kommer på plejehjemmet én gang om ugen og ellers efter behov.

Læs, hvordan du skifter læge

Nøgler og nøglekort

Når du flytter ind, får du en almindelig nøgle til din bolig og et nøglekort til ind- og udgangen ved Ryesgade 20A.

Vi udleverer kun nøgler til dig som beboer. Hvis vi skal udlevere nøgler til andre, skal de have en fuldmagt fra dig.

Telefon

Der er telefonstik i din bolig, og du er selv ansvarlig for at flytte dit abonnement.

Tv, radio og internet

Der er to antennestik i din bolig. Det ene stik er til kabel-tv, og det andet stik er til Sølunds fællesantenne, hvor du gratis kan se DR's programmer.

Hvis du ønsker flere kanaler, kan du bestille det hos YouSee. Du kan også købe internet gennem YouSee.

Hvis du vælger at bestille flere kanaler eller internet, er det en aftale mellem dig og YouSee, som Sølund ikke har noget at gøre med. Vi vil dog stadig gerne hjælpe dig med at kontakte YouSee, hvis du har brug for det.

Kontakt YouSee

Kontaktperson og indflytningssamtale

Når du flytter ind på Sølund, får du en kontaktperson. Din kontaktperson laver sammen med dig en plejeplan over, hvilken hjælp og pleje du har brug for. Planen vil løbende blive vurderet, så du altid får din hjælp, du har brug for.

Kontaktpersonen inviterer dig til en indflytningssamtale, når du har boet på plejehjemmet et stykke tid. Samtalen handler om, hvordan det går, og om der er noget, du har brug for, at vi gør anderledes. Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen, hvis du ønsker det.

Hvis du og dine pårørende ønsker det, kan I købe en kontaktbog og lægge i din bolig. Dine pårørende kan bruge kontaktbogen til at kommunikere med det personale, som de ikke lige møder, når de er på besøg. Personalet skriver kun i kontaktbogen, når du ønsker det.

Serviceaftale

Når du flytter ind, skal du udfylde en serviceaftale sammen med din kontaktperson. I serviceaftalen tilmelder du dig de valgfri ydelser på Sølund, du ønsker at købe.

Det kan fx være mad, tøjvask, rengøringsartikler og medlemskab til vores kultur- og aktivitetsafdeling.

Læs mere om de ydelser, du kan købe på Sølund

Kaldeanlæg

Der er installeret et kaldeanlæg i din bolig. Det betyder, at du kan tilkalde hjælp fra personalet hele døgnet. Personalet viser dig, hvordan kaldeanlægget fungerer.

Klippekort: Ekstra hjælp eller tid med en medarbejder

Som beboer på Sølund får du et såkaldt 'klippekort', der giver dig ret til en halv times ekstra hjælp eller tid med en medarbejder hver uge. Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den halve time.

Læs mere og få idéer til, hvad du kan bruge dine klip på

Kæledyr

Det er muligt at tage et kæledyr med på Sølund. Det kræver dog, at du selv er i stand til at passe kæledyret, og at dyret ikke generer de andre beboere eller medarbejderne.

Vi laver desuden en skriftlig aftale med dig om, hvad der skal ske med dit kæledyr, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at passe det.

Læge

Vores læge kommer på plejehjemmet én gang om ugen og ellers efter behov.

Offentlig transport

Buslinje 3A har stoppested ved Sankt Hans Torv, som ligger få hundrede meter fra Sølund.

Buslinjerne 5A og 350S har stoppested på Nørrebrogade (ved Ravnsborggade) ca. 400 meter fra Sølund.

Buslinjerne 6A, 42, 43, 184 og 185 har stoppested ved Fredens Bro (Rigshospitalet) ca. 100 meter fra Sølund.

Nærmeste togstation er Nørreport Station, hvorfra der går S-tog, regionaltog og metro. Nørreport ligger ca. et kvarters gang fra Sølund.

Parkering

Der er en offentlig parkeringskælder ved siden af Sølund.

Der er to nedkørsler til parkeringskælderen. Den ene ligger mellem Ryesgade 16 og 18, og den anden ligger ved Ryesgade 22. Du kan købe billet i P-automaterne ved indgangene til parkeringskælderen.

Du kan også parkere på selve Ryesgade, hvor der er opstillet parkeringsautomater.

Mellem 15.00-07.00 kan du parkere gratis i tre timer ved indgangen til nr. 20. Se skiltning.

Penge: Opbevaring af kontanter

Du har mulighed for at opbevare penge til dagligdags fornødenheder i Sølunds CashGuard, der er et sikkert system til opbevaring af kontanter.

Dette aftaler du med plejehjemmet i forbindelse med indflytningen.

Post

Personalet deler post ud på etagerne.

Hvis du skal sende et brev, kan du aflevere det til personalet eller administrationen. Der står også en postkasse på fortovet i Ryesgade (mellem nummer 16 og 18), hvorfra du kan sende dine breve.

Pårørende: Om samarbejdet

På Sølund ønsker vi, at du kan leve et liv, som er i overensstemmelse med det liv, du tidligere har levet.

Vi inviterer derfor dine pårørende til at samarbejde med os om at skabe et hjem med sammenhæng, udvikling og livsglæde, som de kender det fra dit tidligere liv.

Sølund har et bruger- og pårørenderåd, som arbejder med at varetage dine og de andre beboeres interesser i forhold til Sølunds værdier og visioner. Rådet har desuden fokus på at udvikle et godt forhold mellem personalet og dig og dine pårørende. 

Skader i boligen

Du skal straks give personalet besked, hvis der opstår skader i din bolig, fx utætte vandhaner eller cisterner.

Tandlæge: Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen har sin egen klinik på Sølund.

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge.

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det.

Læs mere om Omsorgstandplejen

Testamente: Pleje-, livs- og behandlingstestamente

Det kan være en god idé at lave et plejetestamente, et livstestamente og/eller et behandlingstestamente. 

Plejetestamentet er vejledende og beskriver, hvordan du gerne vil leve dit liv, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at give udtryk for det. 

Livs- og behandlingstestamenterne handler om dine ønsker for behandling for sygdom. 

Hvis du har lavet et pleje-, livs- eller behandlingstestamente, er det en god idé at fortælle plejehjemmet om det, når du flytter ind.

Økonomi

På Sølund skal du betale husleje, el, vand og varme.

Du har også mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask rengøringsartikler osv. 

Du er selv ansvarlig for at betale dine regninger. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at tilmelde dine regninger til PBS, så betalingen foregår automatisk. 

Du har mulighed for at oprette en 'lommepenge'-konto, hvor du eller dine pårørende kan indsætte penge, som du kan hæve uden kode. Vi hjælper dig med at oprette kontoen.

Nedenfor kan du læse om de udgifter, der er på Sølund.

Husleje 

Huslejen på Sølund bliver udregnet ud fra dine indtægter og udgifterne til at drive plejehjemmet. 

Din husleje reguleres hvert år, da dine indtægter og plejehjemmets udgifter kan ændre sig fra år til år. 

Du kan ikke få boligstøtte til en bolig på Sølund, da din husleje allerede er udregnet ud fra dine indtægter.

Læs, hvordan huslejen bliver udregnet

Servicepakke 

Nedenfor er en liste over de ydelser, vi tilbyder, som du selv skal betale for. 

Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne. Du skal blot være opmærksom på, at hvis du fravælger nogle af ydelserne, fx mad eller indkøb af toiletartikler, skal du selv stå for at lave mad og købe de ting, du skal bruge.  

  • Fuld dagskost (drikkevarer er inkluderet i prisen, undtagen kapselvarer) – eller varm hovedret, biret og to mellemmåltider
  • Vask af privat tøj og linned 
  • Toiletartikler 
  • Rengøringsartikler
  • Vinduespudsning.

Den fulde servicepakke på Sølund koster ca. 4.182 kr. om måneden (2020). Københavns Kommune justerer priserne hvert år.

Læs mere om servicepakken og se priser for de enkelte ydelser

Aktiviteter

Udover servicepakken kan du også betale et mindre beløb til vores aktivitetscenter.

Beløbet dækker blandt andet materialer, udflugter m.m.

Dødsfald

Når en beboer dør, låser vi beboerens bolig.

Personalet på Sølund sørger for at pakke beboerens ting ned og tømme boligen. De pårørende er velkomne til at hjælpe til med at pakke beboerens ting.

Vi sender en liste til Skifteretten over beboerens ting, kontanter og værdigenstande og stiller herefter tingene i vores depot.

Når Skifteretten har lavet en skifteretsattest, kan de pårørende/arvingerne få udleveret beboerens ting.